МОНГОЛ СУДЛАЛЫГ ЭРЧИМТЭЙ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТУУДАА ТОДОРХОЙЛОВ

Монгол судлалыг идэвхтэй хѳгжүүлэхтэй холбоотойгоор Элчин сайд Ө.Батбаяр энэ өдөр Америкийн Монгол Судлалын Төвийн гүйцэтгэх захирал М....

Continue reading