“Монголын ардчиллын уналтын тухай” Дэлхийн Монголчуудаас олон улсын хамтын нийгэмлэгт хандсан нээлттэй захидал

Бид өвөг дээдсээс уламжлагдан ирсэн газар нутаг дээр болон одоогийн Монгол улсын хилийн гадна амьдран суудаг монгол өв соёлоо сурталчла...

Continue reading

Буриадын Адчилсан Хөдөлгөөнөөс захидал илгээв: "Хүнд хэцүү цаг үед Та нартаа хандаж байна."

Буриадын Адчилсан Хөдөлгөөнөөс Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Монгол Улсын Их Хуралд хандан захидал илгээв. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид, Мо...

Continue reading