Буриадын Адчилсан Хөдөлгөөнөөс захидал илгээв: "Хүнд хэцүү цаг үед Та нартаа хандаж байна."

Буриадын Адчилсан Хөдөлгөөнөөс Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Монгол Улсын Их Хуралд хандан захидал илгээв. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид, Мо...

Continue reading