Монгол хүүхдүүд босоо монгол бичгээр “Дэлхийн ном” бүтээж НҮБ-д бэлэглэв

Монгол Улс НҮБ-ын бүрэн эрхт гишүүн болсны 60 жилийн ойг тохиолдуулан Монголын хүүхдүүдээс НҮБ-ын Дүрмийг түүхэнд анх удаа үндэсний мон...

Continue reading