“Монголын ардчиллын уналтын тухай” Дэлхийн Монголчуудаас олон улсын хамтын нийгэмлэгт хандсан нээлттэй захидал

Бид өвөг дээдсээс уламжлагдан ирсэн газар нутаг дээр болон одоогийн Монгол улсын хилийн гадна амьдран суудаг монгол өв соёлоо сурталчла...

Continue reading