Мэдээ, мэдээлэл, Олон улсын

Олон Улсын Ардчиллын Холбооны хурлаар Монголын асуудлыг тусгайлан хэлэлцэж Тогтоол гаргажээ.

Олон Улсын Ардчиллын Холбооны хурлаар Монголын асуудлыг тусгайлан хэлэлцэж Тогтоол гаргажээ. Эрх чөлөөнд хайртай Монголын ард түмнийг анхаарч, тэмцэл зүтгэлд нь дэмжлэг болохыг Олон улсад хандаж уриалав. Монгол улсыг дэмждэг бүх олон улсын байгууллагуудад талархал илэрхийлье.