Мэдээ, мэдээлэл

Өвөр Монголын Монгол угсаатны уламжлалт хувцас, гоёл

Эдгээр нь Онгуд, Цахар, Урад, Хошууд, Авга, Буриад, Хэшигтэн, Ордос, Аохан, Дөрвөн, Харчин, Баарин, Алшагийн Ислам сүсэгтэн Монголчууд, Найман, Дархан, Хорчин, Дархан Mуумянган, Түмэд, Өөлд, Жарууд/Зарууд, Барга, Халх, Жалайд/Хуучид, Сөнид, Торгууд, Үзэмчин, Ар хорчин нар болно.

Урад эмэгтэйн өмсгөл

Түмэд эмэгтэйн өмсгөл

Сөнид эмэгтэйн өмсгөл

Цахар эмэгтэйн өмсгөл

Дархан Муумянган эмэгтэйн өмсгөл

Дархан эмэгтэйн өмсгөл

Торгууд эмэгтэйн өмсгөл

Харчин эмэгтэйн өмсгөл

Аохан эмэгтэйн өмсгөл

Хуучид эмэгтэйн өмсгөл

Хорчин эмэгтэйн өмсгөл

Найман эмэгтэйн өмсгөл

Алшагийн Ислам сүсэгтэн Монгол эмэгтэйн өмсгөл

Дөрвөд эмэгтэйн өмсгөл

Хэшигтэн эмэгтэйн өмсгөл

Онгуд эмэгтэйн өмсгөл

Авга эмэгтэйн өмсгөл

Хошууд эмэгтэйн өмсгөл

Ордос эмэгтэйн өмсгөл

Жарууд эмэгтэйн өмсгөл

Шинэхээн Буриад эмэгтэйн өмсгөл

Баарин эмэгтэйн өмсгөл

Барга эмэгтэйн өмсгөл

Өөлд эмэгтэйн өмсгөл

Үзэмчин эмэгтэйн өмсгөл

Урианхай эмэгтэйн өмсгөл

Зургийн эх сурвалж: Golden Leader хаяг болон бусад эх сурвалжууд