Мэдээ, мэдээлэл, Оюутан, залуусын хөтөлбөр, Төсөл хөтөлбөрүүд

"Дэлхийн Монгол" тэтгэлгийн материал хүлээн авах хугацаа сунгагдлаа

Дэлхийн Монгол тэтгэлгийн материал хүлээн авах хугацаа 12 сарын 09 хүртэл сунгагдлаа!
Өргөдөл илгээх: bit.ly/wms_form2022
Удирдамжтай танилцах: https://bit.ly/wmsguide

Төстэй мэдээ