Дэлхийн Монголчуудын Холбоо нь нийгэмд чиглэсэн хандив тусламжийн үйл ажиллагаа явуулах байдлаар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол улсын хөгжил, дэвшилд Дэлхийн Монгол угсаатны хувь нэмрийг оруулан ажиллах юм. Одоогийн байдлаар бид КОВИД-19 цар тахлын үед ``Монголынхоо төлөө`` хандивын аяныг өрнүүлж 3 амьсгалын аппаратыг орон нутагт хандивласан бөгөөд цаашид нийгмийн хэрэгцээ шаардлагаар үүссэн аливаа үйл явдалд өөрсдийн зүгээс дэмжин ажиллана.

Нийгэм хүмүүнлэг

Дэлхийн Монголчуудын Холбоо нь нийгэмд чиглэсэн хандив тусламжийн үйл ажиллагаа явуулах байдлаар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол улсын хөгжил, дэвшилд Дэлхийн Монгол угсаатны хувь нэмрийг оруулан ажиллах юм. Одоогийн байдлаар бид КОВИД-19 цар тахлын үед ``Монголынхоо төлөө`` хандивын аяныг өрнүүлж 3 амьсгалын аппаратыг орон нутагт хандивласан бөгөөд цаашид нийгмийн хэрэгцээ шаардлагаар үүссэн аливаа үйл явдалд өөрсдийн зүгээс дэмжин ажиллана.
Дэлхийн Монгол угсааны оюутан залуусыг Монгол улсад сурч хөгжихөд нь дэмжлэг үзүүлэх мөн тэдний цаашдын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх үүднээс оюутны сургалтын төлбөрийн дэмжлэг болон хөгжлийн хөтөлбөр зэргийг хэрэгжүүлнэ. Одоогоор ``Дэлхийн Монгол`` оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр болон Монгол хэлний сургалт зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тэтгэлэг удахгүй зарлагдана.

Оюутан, залуусын хөтөлбөр

Дэлхийн Монгол угсааны оюутан залуусыг Монгол улсад сурч хөгжихөд нь дэмжлэг үзүүлэх мөн тэдний цаашдын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх үүднээс оюутны сургалтын төлбөрийн дэмжлэг болон хөгжлийн хөтөлбөр зэргийг хэрэгжүүлнэ. Одоогоор ``Дэлхийн Монгол`` оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр болон Монгол хэлний сургалт зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тэтгэлэг удахгүй зарлагдана.

Соёл, урлаг

Хурал, чуулган