Дэлхийн Монголчуудын Холбоо нь нийгэмд чиглэсэн хандив тусламжийн үйл ажиллагаа явуулах байдлаар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол улсын хөгжил, дэвшилд Дэлхийн Монгол угсаатны хувь нэмрийг оруулан ажиллах юм. Одоогийн байдлаар бид КОВИД-19 цар тахлын үед ``Монголынхоо төлөө`` хандивын аяныг өрнүүлж 3 амьсгалын аппаратыг орон нутагт хандивласан бөгөөд цаашид нийгмийн хэрэгцээ шаардлагаар үүссэн аливаа үйл явдалд өөрсдийн зүгээс дэмжин ажиллана.

Нийгэм хүмүүнлэг

Дэлхийн Монголчуудын Холбоо нь нийгэмд чиглэсэн хандив тусламжийн үйл ажиллагаа явуулах байдлаар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол улсын хөгжил, дэвшилд Дэлхийн Монгол угсаатны хувь нэмрийг оруулан ажиллах юм. Одоогийн байдлаар бид КОВИД-19 цар тахлын үед ``Монголынхоо төлөө`` хандивын аяныг өрнүүлж 3 амьсгалын аппаратыг орон нутагт хандивласан бөгөөд цаашид нийгмийн хэрэгцээ шаардлагаар үүссэн аливаа үйл явдалд өөрсдийн зүгээс дэмжин ажиллана.

Оюутан, залуусын хөтөлбөр

Соёл, урлаг

Хурал, чуулган